Akcja „TRZYMAJ SIĘ PROSTO”

W dniach od 4 marca do 30 marca 2016 roku, we współpracy z UM Tychy zrealizowano przesiewowe badania w kierunku wad postawy uczniów klas pierwszych szkół podstawowych polegające
na wykonaniu pomiarów antropometrycznych wykonywanych przez personel pielęgniarski oraz badania lekarskiego przeprowadzonego przez lekarza specjalistę rehabilitacji lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Badania odbyły się we wszystkich 25 szkołach podstawowych na terenie miasta Tychy.W badaniach uczestniczyłołącznie 1385 dzieci w wieku 6-7 lat,
u 1367 wykryto wady, co stanowi 98,7 % ogółu badanych.

Stwierdzone wady w płaszczyźnie czołowej:

 • skolioza, garb żebrowy, wał lędźwiowy – 276 dzieci (co stanowi 19,9 % badanych),
 • asymetria kończyn dolnych – 150 dzieci (co stanowi 10,8% badanych),
 • asymetria łopatek barków – 397 dzieci (co stanowi 28,7 % badanych),
 • odstające łopatki – 487 dzieci (co stanowi 35,1 % badanych),
 • deformacja klatki piersiowej, lejkowata, kurza – 118 dzieci (co stanowi 8,5% badanych),
 • kolana koślawe, szpotawe – 370 dzieci (co stanowi 26,7 % badanych),
 • stopy koślawe, płasko koślawe – 874 dzieci (co stanowi 63,1 %badanych).

Stwierdzone wady w płaszczyźnie strzałkowej:

 • plecy okrągłe – 490 dzieci (co stanowi 35,3 % badanych),
 • plecy okrągło – wklęsłe – 95 dzieci (co stanowi 6,8 % badanych),
 • plecy wklęsłe – 93 dzieci (co stanowi 6,7 % badanych),
 • plecy płaskie – 29 dzieci (co stanowi 2,0 % badanych).

 

Ponadto W ramach Programu „Trzymaj się prosto” przeprowadzono badania komputerowe postawy ciała. Badaniem objęto 350 uczniów. Co więcej, lekarze skierowali 606 dzieci uczniów klas pierwszych na specjalistyczną gimnastykę w Ośrodku Rehabilitacji, co stanowi 43,7 % wszystkich badanych. Z grupy tej 462 dzieci uczęszczało na gimnastykę korekcyjną w Ośrodku. Skierowano również 61 pierwszoklasistów na zajęcia rehabilitacyjne prowadzone na basenie co stanowi 4,4% wszystkich badanych. Z grupy tej 50 uczniów uczęszczało na gimnastykę korekcyjną w wodzie co stanowi 81,9 % wszystkich skierowanych.

Po przeanalizowaniu wyników badań oraz obserwacji dokonywanych przez fizjoterapeutów prowadzących zajęcia rehabilitacyjne na sali jak i instruktorów prowadzących gimnastykę na basenie podczas całego cyklu rehabilitacyjnego można stwierdzić, iż regularne ćwiczenia wpłynęły w sposób pozytywny na dzieci ze zdiagnozowanymi wadami postawy. Celem prowadzonych zajęć było skorygowanie istniejącej wady postawy, próba doprowadzenia jej do stanu prawidłowego lub zatrzymanie wady i niedopuszczenie do jej pogłębienia. Stwierdzono, iż wszystkie dzieci nauczyły się przyjmować prawidłową postawę ciała. Ponadto u większości dzieci uczestniczących w zajęciach zaobserwowano poprawę wad postawy, zmniejszenie płaskostopia i koślawości kolan. Głównym celem wypracowywanym przez fizjoterapeutów było również wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy (mięśnie brzucha oraz grzbietu).

W trakcie zajęć rehabilitacyjnych dzieci:

 • uczyły się w sposób poprawny wykonywać ćwiczenia zalecane przez fizjoterapeutę
  z zachowaniem pozycji skorygowanej,
 • były informowane o negatywnych konsekwencjach nieprawidłowej postawy ciała,
 • uczyły się reedukacji czucia prawidłowej postawy ciała,
 • uczyły się wyrabiać nawyk utrzymywania prawidłowej pozycji ciała podczas wykonywania wszystkich czynności w życiu codziennym  – zarówno statycznych jak         i dynamicznych,
 • uczyły się wyrabiania odruchu prawidłowego ustawiania stóp w pozycji siedzącej oraz podczas poruszania się,
 • uczyły się wyrabiania nawyku prawidłowej postawy ciała podczas chodu,
 • uświadamiane były jak ważne jest aktywne spędzanie czasu wolnego i uprawianie
  sportów bezpiecznych (nie pogłębiających istniejącej wady),
 • uczyły się akceptacji samego siebie, samooceny postawy ciała i dążenia
  do stopniowego eliminowania przyczyn i skutków wady,
 • nauczyły się asertywnie zachowywać w stosunku do własnej postawy ciała.

 

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons