Nim zaczniemy pracę rehabilitacyjną z małym pacjentem, konieczna jest właściwa diagnostyka:

1.    Konsultacja lekarska – w Centrum Leczenia Skolioz możecie Państwo skonsultować z doświadczonym lekarzem specjalistą występujące u dziecka wady postawy. To pierwszy krok w stronę ustalenia przyczyn zaburzenia oraz dalszego postępowania rehabilitacyjnego.

2.    Badanie komputerowe FreeStep – nikt i nic w pełni nie zastąpi badania wykonanego przez specjalistę. Dobrze jest jednak  przy stawianiu diagnozy podeprzeć się w pełni obiektywnym wynikiem. Dlatego w naszym Centrum badamy małych pacjentów także komputerowo, tzw. badaniem FreeStep. Jest ono  powtarzane co jakiś czas  i pozwala dodatkowo ocenić postępy w rehabilitacji. A to zawsze pozytywnie wspiera i motywuje do działania.

3.    Platforma tensometryczna – to kolejne rozwiązanie, które pozwala wskazać rozkład nacisku każdej stopy na podłoże oraz określić stabilność postawy (tzw. badanie wychyleń środka ciężkości). Jest  ono kolejnym, które pozwala określić rodzaj i wielkość wady postawy oraz, jeśli zaistnieje potrzeba, pomaga ustalić jakiego rodzaju wkładki ortopedyczne powinny zostać zastosowane w terapii dziecka.

4.    Indywidualna konsultacja z fizjoterapeutą – to właśnie fizjoterapeuta ostatecznie opracowuje program ćwiczeń dla dziecka. W rzeczywistości to w tym momencie zaczyna się proces rehabilitacji małego pacjenta.

Fizjoterapeuta przeprowadza badanie fizykalne tzn., że oglądając pacjenta i badając jego mięśnie, stawy i sposób reagowania na poszczególne ćwiczenia, zapoznaje się z jego sprawnością. Na tej podstawie nasz specjalista opracowuje indywidualny program instruktażowy, wg którego dziecko wraz z rodzicem powinno systematycznie ćwiczyć w domu (jeśli to konieczne).

Rehabilitant rekomenduje także udział w odpowiedniej grupie rehabilitacyjnej, gdzie pacjent może wraz z innymi ćwiczyć pod okiem specjalisty. To cenne, ponieważ motywuje do systematycznej pracy, a nadzór specjalisty gwarantuje, że ćwiczenia wykonywane są poprawnie.

DIAGNOSTYKA

Centrum Leczenia Skolioz powstało w odpowiedzi na prośby o pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci z szeroko pojętymi wadami postawy.

Najbardziej popularne są:

– skoliozy,

– plecy okrągłe,

– plecy wklęsłe,

– plecy płaskie,

– plecy okrągło-wklęsłe,

– wady klatki piersiowej,

– wady kolan i stóp,

– innego rodzaju zaburzenia symetrii ciała dzieci i młodzieży.

Podstawą w leczeniu wad postawy jest jak najwcześniejsze ich rozpoznanie i wdrożenie właściwej terapii. Wszelkie opóźnienia w podjęciu procesu rehabilitacyjnego prowadzą do utrwalenia lub pogłębienia się schorzenia. Niestety często ten proces jest nieodwracalny. Prowadzi on do licznych powikłań, których konsekwencje są w życiu dorosłym.

To dlatego tak bardzo ważne jest jak najwcześniejsze podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zaburzeń prowadzących do wad postawy, a także wyuczenie dzieci prawidłowych wzorców zachowań.

Niepokoi Cię postawa Twojego dziecka?

Umów się z nami i zbadaj jego zdrowię